Estimated read time 0 min read
עונה 1

החמישיה הקאמרית – ערב שירי משוררים

0 comments

בוא רד למטה בוא נראה אותך נראה אותך נראה אותך אתה לא מאיים על אף אחד רד למטה אני אקרע אותך וקראה אותך לקרא אותך [more…]

Estimated read time 1 min read
עונה 1

החמישיה הקאמרית – שיחות השלום באוסלו

0 comments

אופטימיות מעודן בערב, גוטן מורגן מורגן תנכיות גן marianne יוגורט ויגו ויגו ויגו ויגו, קורנפלקס יורדים בליגות קרונפלקס מדוברת, מגן דוד, דוד מיודוסר פלסטיני פלסטיני [more…]

Estimated read time 0 min read
עונה 1

החמישיה הקאמרית – מצלמה נסתרת

0 comments

גבירותיי ורבותיי מי מאיתנו אינו צריך להסתכל קש אמבולנס עובר ברחוב בקטע הבא רצינו לראות מה עושה הישראלי הממוצע בשעת מצוקה אמיתית חמד לו לצון [more…]

Estimated read time 0 min read
עונה 1

החמישייה הקאמרית גוטה מורגן יורגן

0 comments

את מדברת עם דודו בום טודו בום טודו בום טודו בום, רבין ביטולים טוטוטו טוטוטו טוטוטו טוטוטו, יוהאן מושגים פלסטיני פלסטיני פלסטיני,

Estimated read time 1 min read
עונה 1

החמישיה הקאמרית – קבוצה תמיכה לשי התל-אביבי

0 comments

לא מזמן קיבלתי מכתב לחבר שלי שגרה עכשיו בניו יורק הבנתי שכל החברים שלי אלה שנולדו כאן בתל אביב גדלו איתי כבר לא פה היום [more…]