Estimated read time 0 min read

חברה אני אמרתי לך שזאת ההזדמנות האחרונה שלך צריך להיות אמרתי עליך אליו אתה אכזבת אותי,
מצטער אני,
כן אני אלי אלי אליהו אכזבות הכי גדולות שלך בחיים מהעבודה כתבות כאלה דברים שיחזקו אותך מבחר ועכשיו בטח עכשיו את הבחירות האחרונות כל האכזבות שלך זה בפוליטיקה לא עובד גם ניו יורק,
משהו ששווה אותך פה בפנים אולי הקשר דניאלה עזבה לא לא לא לא יודע מה זאת המילה הנכונה אני התאכזבתי מעצמי אם חזרתי מה שזה נגמר מאכזב אותי מה שבר אותי פה בפנים הדוח זה מאוד מאכזב מאוד מאוד מאכזב אני ציפיתי ממך להרבה יותר תעשי את החרא של עבודה,
כן הבעיה שהפגישה הקודמת שלי איתך כבר יותר מידי זמן ויש אישה בירושלים עוד 45 דקות אז נעשה את זה קצר אני מאוד מאוכזב ממך יש לך צ׳ק על השולחן את הדברים שלך את מפוטרת מירי אני כבר מאחר לפגישה בירושלים יש עוד מישהו שמחכה לי מאיר הוא שם מאיר אתה שומע אותי מאיר אני מאוד מאוכזב ממך,
פעם ראשונה עם כמה בחורות שירצו אותי אני זה חבר אחד שחזר אותי זהו היום אני איתך זאת עם הלימודים באוניברסיטה חזרתי מהעבודה אצל גולדמן זה מאוד מאכזב התאכזבתי קשה קבעתי את מלחמה ושלום בפעם הראשונה גם בפעם השניה בירה אבל כשהייתי ילדה חשמלית אותך אני מדבר דברים שישפרו אותך,

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours