החמישיה הקאמרית – התנצלות מסוייגת

Estimated read time 0 min read

יכול להיות שאמרתי כמה דברים שאולי מישהו היה היכולת ונדמה היה לו שהוא יכול לפרש בצורה שיכול להיות שלא כל אחד היה מפרש את הדברים שלי חור העלימו שלי חורה מתפרשים מתוך משהו אולי נאמר יתכן שהוא יכול אפילו להיפגש דברים ישנים שחורה נדמה לו שנאמרו ואולי אפילו דברים שלי קורה איתכם מה שאני אמרתי דברים שהוא מתוך הם אולי משתמעים ממה עשוי במקרים מסוימים ומתחשב ומה שנאמר אין בעד מה למה שמים הרבה ממך שאתה לי שמה שנאמר לי בחורה קיבלה בחורה הקלטה ובנו הדברים,
חיבוק אני רוצה לחזור ולהדגיש אין ולא הייתה כל כוונה גם מה שנאמר בגלמה שליח אורה נאמר לפגוע או או לרמוז לי פגיעה בכבודו של מי שלא היו הדברים אמורים אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להתנצל על מה שאמרתי או לפחות על מה שלכאורה עשוי היה תתפרש מתוך מה שבחורה רציתי להגיד ולא אמרתי,

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours