החמישיה הקאמרית – העץ הזה

Estimated read time 1 min read

Sync input too long. For audio longer than 1 min use LongRunningRecognize with a 'uri' parameter.,
status עמוס מה קורה מה צלמי כבר פה אוקיי אז אולי נרביץ תמונה ליד המקום נורא,
חברים חברים חברים אני מבקש,
u200fthe prime minister of the holy place,
תצוגה או אלוקים,
u200fthe story is the only with nice to the hole in the street of jews the street food is the road to paris distance of the street the roots of the jewish people tree is holy,
סיילנט,
u200ftall strong and bring like the jewish people,
go,
צלצול,
u200fwe have a little,
with your permission ladies and gentlemen israeli אלמנטרי,
this is over there there there,
here in the forest,
קורס איך הייתי,
u200fmy history and look,
diss track,
סימפטום lgg4,
כנראה שיש בה,
זרוע לאמא זה לא אצלי זה יצא בצד השני,
עצים,
לא באנגלית,
רפסודה שרגא בסדר ראש הממשלה אישרה כשהדברים אדוני ראש הממשלה בוקר טוב good morning in this place this hard place in this place jews were slaughtered,
u200fhere in peace holy place that standing right here jews were להדליק lamb to the slaughter,
look at this,

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours