ENG SUB Whale pusher החמישיה הקאמרית

Estimated read time 1 min read

איך אתה לא מוחק גדול עם החתולים אני עבדתי עליך,
אז אם אתה מתקשר ניסיתי להציל מישהו מטביעה איך אתה מתלוצץ על דבר כזה לא יודע מה נכנס בו סתם אמרתי עזוב,
תגיד אתה לא תעזוב,
תשמע אני מתרחק ממך את השלילי אל תתנצל aptera לעזור לי באמת למשוך את הכורסה שלפניי נתתי לך פה לך זמן יפה של שיחה לא צפויה אני הולך תודה למה לוויתנים מנסים להתאבד אני זז אני אגיע תנו לי ונט הלכתי לא נכנס,
ראית פעם שאת בכזה גוד,
Sync input too long. For audio longer than 1 min use LongRunningRecognize with a 'uri' parameter.,
status אתה בסדר כן מה קרה הכל בסדר למה את ככה מה עשית אהבתי אותך על המים ככה לבד,
כן למה זאת העבודה שלי למה למה למה,
לא שואל שאלות משלמים ליברלי ויתן כן אני משחרר שיר פתאום בתור קונטרה של החתולים ככה למה,
השמן לא שלמים לאפר חתול לא מאמין יש לי עוד חברה שבה ציפורים אחותי גם כן אתה בחופש הגדול בספארי ישן על זברה אבל את העבודה הכי עצוב ששמעתי בחיים שלי דוחף לי בפנים זה קריעת תחת הערך אתה נראה אתה רואה בכל הארץ מה זה הבחור אני דוחף ליוויתנים שוקלים טון עוד מקבל משכורת מאריה ודוחה לתעלות שזה,
RecognitionAudio not set.,
status

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours