החמישיה הקאמרית – An Extraordinary Revelation ENG SUB

Estimated read time 1 min read

האישה הזאת שמוטלת פה האישה הזאת שקורה פה לא לחינם שרופה האישה הזאת שווה פה לידי בגלל שהיא מיוחדת מיוחדת במינה האישה הזאת באמת קשה לתאר האישה הזאת בחנות אין עוד יש כזאת גם לא במקום עם נויבך גם במקום ממנו היא באה האישה הזאת נחשבת תוצר ייחודי אני מתנצל לאישה הזאת היא תגלה פרט ששינה את חיי לפיהן לא להגזים אבל בכל זאת כן אבל לא להגזים בכל מקרה יתגלה לפרט לא מדהים לכשעצמו אבל מדהים תגיד לולי,
לא הבנתי אני מתכוון שאת עובדה שהתגלתה לך כולם מכירים ולכן אין פה כל בילוי אבל זה שזה,
אפריקה מתפרץ הר געש והפרפר הוא ממש קרוב אז מה זה משנה איפה הפרפר מאוד מאוד מאוד קרוב כן אבל אפילו בתוך העצמות היה מדהים שהוא משפיע לא המרחק לא קובע אבל זה מרשים ברור שזה מרשים בדיחות שהוקרב אנשים משוחחים אחד עם השני זה כמעט בלתי ניתן מיליונים של אנשים עוד מיליון יודעת כמה שהצלחתי לברר זה ממש ברמה של הפרט שיחסוך זה ככה את ראשו כן זה כאילו שצריך לבוא לכל אחד ואחד ואין לתאם כן אני מאד לך בחנות אני לא יודעת איך פותרים את זה אני לא יודעת מאיפה להתחיל יש אנשים שמנסים את יודעת באמת מי הממשלה שמות שמעון פרס רבין לא שמעתי אבל רבין אני מכיר הוא מנסה לעשות משהו בקשר לזה אתה אומר כן אנחנו פשוט לבסיס יותר,
חברתי אני לא יודעת יש בזה הוא מתעסק הוא ראש הממשלה את יודעת כן אבל לא נכנס איתו אף פעם לפרטים אנחנו על בסיס יותר חברתי אתה לא רוצה לתת לאנשים בתחתונים בטח שלא מנסים לעשות משהו בקשר לזה אתה אומר רבי למטה ומי השני טוב שיהיה בהצלחה קשה לי להאמין אני צריך ללכת אני אומר לך שלום אני אומר שלום גם לכם כי אל תשכח המסך שלי שחייבים להמשיך לחיות כמה שיותר נורמלי אמרת את זה כבר כן זאת פעם שלא ישכחו,
אפשרו לו סיפר לך שהוא ראה אוכלוסייה שלא דוברת עברית שחיה בנושא אחריות וככה ואני חשבתי שזה עניין של צבעי אני לא חשבתי שמדובר באיזה סדר גודל בכאלה דרישות הרי זה מעל לכל דמיון הסכסוך זה לפחות מה ששמעתי אז עכשיו את בטח נורא דווקא על זה אם לא פשוט לחיות את החיים הרגילים הקטנים אסור לתת לדברים אלה להשפיע חייבים להמשיך לחיות באופן חיים נורמלי בגלל זה הסכמתי לספר את זה בפומבי בשביל להעביר את המסר הזה אז זה מה שאת עושה את לא מתכוונת להתחיל להתייחס לעניין הזה באופן יומיומי כל הזמן,
סליחה על זה שאין פרפר עושה עם הכנפיים שלו בפיליפינים,
דווקא עכשיו זה פה כל הקטע האישה הזאת כמו שהיא שוכבת פה כמו שיש רואה פה לידי כמו שאתם רואים אותה פה בטווח שמיעה נגיעה אפילו התגלה משהו רק אתמול שלשום זה לא משנה זה לצורך העניין שיש שם רק שלשום התגלה לאישה הזאת המיוחדת במינה,
שיש פה,
עוד פעם פלסטיניים רק שלשום מתגלה לאישה הזאת שיש פה עוד עם הפלסטינאים רוצים לגור פה איך התגלה לי באופן זה טריוויאלי האמת שראיתי את המילה פלסטיני עם הרבה פעמים ורציתי לתקן זה לא נכון שזה לא הגיע לי עד היום מה את עושה ממני אזור פשוט לא נקלט,
מה זה מסוג הדברים האלה שלא נקלטים שהם תמיד בסביבה שאתה חי איתם כל הזמן אבל לא נקראת ים מנופחים לך למצב פעיל לא מתחברים לך על החיים אבל בבית ספר בשיעור היסטוריה לו בדיבור ולא ממש מקשיב לא הייתי תלמידה גרועה בטלוויזיה עיתונים בחירות שיחות סלון אני יודעת איך שהוא לקח אותי זה ואיך שהוא עקף אותי מדהים ואף אחד לא שם לב זה מה שחסר לך המידע הזה וזה בדיוק מה שאני אומרת שאנשים אירועים אבל לא קולטים יכול להיות שכן ויכול להיות שנקלט להם אבל אולי לא רצו להצטרף והמשפחה הילדים יש לך ילדים גדולים איך היא נחת אותם לא אמרת להם כלום auction גייסו לצבא,
דווקא עכשיו זה פה כל הקטע האישה הזאת כמו שהיא שוכבת פה כמו שיש רואה פה לידי כמו שאתם רואים אותה פה בטווח שמיעה נגיעה אפילו התגלה משהו רק אתמול שלשום זה לא משנה זה לצורך העניין שיש שם רק שלשום התגלה לאישה הזאת המיוחדת במינה,
שיש פה,
עוד פעם פלסטיניים רק שלשום מתגלה לאישה הזאת שיש פה עוד עם הפלסטינאים רוצים לגור פה איך התגלה לי באופן זה טריוויאלי האמת שראיתי את המילה פלסטיני עם הרבה פעמים ורציתי לתקן זה לא נכון שזה לא הגיע לי עד היום מה את עושה ממני אזור פשוט לא נקלט,

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours