ENG SUB What's nice about us החמישיה הקאמרית

Estimated read time 0 min read

שם של חיים וגברים שלא ישובו באוויר בלי בלי עובדים נושמים הליום נטו אז לא שמעתם איפה הייתי שומע ממנה לדבר איתך כאן תשכח המחנה המשותף הגבוה ביותר זה אין סיכוי בכלל,
והא המחנה המשותף האמצעי ביותר שמעתם מתקשה כל הזמן עוזבים אותי מה המספרים אומרים שאתה נחמד,
דווקא אני,
תודה מה זה מכנה משותף אני מה אני יכולה רק לשער,
זה בטח אתה מבין אני מבין השאלה אם מישהו אחר זה מה אל תגזים מה שדיברנו עכשיו אל תגזים מה יש פה להבין מחנה משותף נמוך ביותר מתחילים,
אל תגזים,

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours