החמישיה הקאמרית – לשון המראות (מלא)

Estimated read time 0 min read

דוקטור כן זה אני לא יודעת מה לא שלי אז מה הוא אומר לי נו אמר לי איזה שני משמיטה שמות עצם את מה מה שמיטה שנותן ואם כן,
הדוקטור או שני פעלים בשביל זה שהוא שם בשביל זה שנים למה את לא טלפון,
בבית כן היית במוסך לא לא בעבודה כן זה נוני אתה אתה כזה לא נוהג גם אבל זה,
נו זה אבא איזה שם מבין אותי אחי כן בגלל זה אני אוהבת אותך,
גם אני זה אוהב אותך מותק,

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours