החמישיה הקאמרית – העולם לפי גארפ

Estimated read time 0 min read

רגע,
יכול להיות שהעולם עצמו נפגע,
את אומרת,
בצלמו של גאונים העולם,
זה מרחיק לכת אז היכולת לפי מה שאמרנו,
לפי מה שאמרנו כן אבל אבל מה,
טיול פיק אפ,
חלף עם הרוח,
לא מפגרת,
כן זה ספר או סרט גם וגם יש בעולם כזה,
לא זה העולם כפי שהוא מתואר על ידי קרה בספר כן,
בסדר תנסה לפי הספר,
זאת אומרת,
הסרט העולם לפי גרסה לפי הספר או לפי גר,
כן אני חושב לפי כן,
אמלפי,
מה המקור של אף יבשות העולם לפי גרם,

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours