לא ירצו לא גריזי

Estimated read time 1 min read

אברהם מה עכשיו קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת ועל אורן 14 mushroom הרוסיה אומר לו תגיד לי מה יש לך מה להציע אומר לנו גריזי לא ירצו לא הבנתי מה מה מה זאת אומרת וגריסים,

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours