המשורר פיי כוסאמכ 1

Estimated read time 0 min read

גסט האוס,
כעס רב רבאק ערס עם רבאק רבאק ערס,
כוס אמק כוס אמ אמק ערס,
יא מניאק,

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours