אחר כך הוא

Estimated read time 0 min read

שלום איך קוראים לך מבסוט מה אתה עושה אני מסתכל זה לא שתיים וזהו אחר כך אחר כך יופי שלום איך קוראים לך מה אתה עושה,
את אותו וזהו ואחר כך שלום שלום,
איך קוראים לך מבסוט מה אתה עושה וזהו ואחר כך יופי שלום שלום איך קוראים לך מה אתה עושה,
אוקיי אנחנו נמשיך אני ברוך,

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours